PRIVACY STATEMENT

DOTS HOUSING, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DOTS HOUSING en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DOTS HOUSING verstrekt. DOTS HOUSING kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • De reden van verhuur of aanhuur
  • Datum aanmelding van de woning en de periode dat deze te huur staat
  • Omschrijving en kenmerken van de woning zoals huurprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens en WOZ waarde
  • Foto’s en video’s van de woning
  • Reden eventuele intrekking bemiddelingsopdracht
  • Transactiegegevens, zoals verhuurprijs
  • Eventuele overige informatie die u zelf verstrekt
  • Zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
  • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

WAAROM DOTS HOUSING GEGEVENS NODIG HEEFT

DOTS HOUSING verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DOTS HOUSING uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Bijvoorbeeld om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen op diverse websites en social media.

HOE LANG DOTS HOUSING GEGEVENS BEWAART

DOTS HOUSING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard inien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Een eventueel verzoek tot inzage, verwijdering of correctie van uw gegevens dient u zich te richten tot DOTS HOUSING. Na ontvangst van de email zal DOTS HOUSING z.s.m. op reageren (in ieder geval binnen 4 weken) In geval van verwijdering zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd worden, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

DELEN MET ANDEREN

DOTS HOUSING verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van DOTS HOUSING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DOTS HOUSING gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

DOTS HOUSING maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DOTS HOUSING bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DOTS HOUSING te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOTS HOUSING heeft hier geen invloed op.

DOTS HOUSING heeft Google geen toestemming gegeven om via DOTS HOUSING verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BEVEILIGEN

DOTS HOUSING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DOTS HOUSING maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DOTS HOUSING verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DOTS HOUSING op via info@dotshousing.com.